Säkerhetsinfo

 

För all flygning inom Gällivare RC:s område så krävs det att man är försäkrad. Gäller även inomhusflygning.

Alla som är medlemmar i Gällivare RC är försäkrade via RCFF.

För att gästflyga på flygfältet/inomhus så krävs det att man är försäkrad, antingen via RCFF eller SMFF,

Undantag för den som dubbelkommandoflyger, förutsatt att lärare är försäkrad.

Flygning får ej ske ovanför depå eller parkering.

 

Sunt förnuft brukar vara en bra tumregel!

 

OBS!! Nu måste samtliga som skall flyga ute på fältet meddela flygtornet Lapland Airport 0970-78020 när ni skall flyga.

gäller även att meddela när man flugit klart.

(räcker att den första som kommer och den sista som åker från fältet meddelar)

 

 

 

Sunt förnuft brukar vara en bra tumregel!