Bli Medlem 2022

För att få nyttja vårat flygfält och inomhusflyg krävs det att man är medlem.
medlemsavgiften för personer under 18år 100kr/år, och över 18år 500kr/år. 
familjemedlemskort för alla intresserade/aktiva inom samma familj för 600kr/år.

i denna medlemsavgift ingår RCFF anslutning.

skicka ett mail till gallivarerc@hotmail.com och skriv "medlemsinfo" så skickar vi tillbaka all nödvändig information som behövs för medlemskap.