Bild på fältet under klippning

03.08.2014 22:50

En bild under pågående klippning. bli kanonfint!